top of page

Körsamarbeten

Marimba och klarinett ger körklangen ett varmt skimmer och flätas lätt samman med rösterna till en musikalisk helhet. DuoMarinett har blivit oerhört uppskattade under tidigare samarbeten, dels när de arrangerat och ackompanjerat körens egen repertoar, men framförallt vid uruppförandet av ”Sprickan genom tiden”  av Fredrik Hagstedt. Duon ser fram emot nya uruppföranden och fler goda körsamarbeten.

 

Tackar för mycket vacker, klangrik musik och sång. Novembermörkret blev än vackrare efteråt.

- besökare på konserten Novemberklang i Vadstena Klosterkyrka 2014.11.23

Foto: Katarina Sandström Blyme

Ladda gärna ned vår körrepertoarlista. DuoMarinett arrangerar också gärna noter från er repertoar.

bottom of page